Förnya recept online

Du kan förnya en del recept online hos onlineläkare, men inte alla typer.

Det finns vissa situationer där en nätläkare/onlineläkare inte kan förnya recept, det gäller bland annat:

  • Om du behöver ett narkotikaklassat eller beroendeframkallande läkemedel
  • Om du behöver ett läkemedel som inte skrivs ut av läkare på vårdcentraler
  • Licenspreparat

Hur lång tid tar det?

Hur går det till?

Vad kostar det att förnya mitt recept online?